Haagse aanpak bijstand effectief

De PvdA is zeer tevreden met de aanpak van het
college om Hagenaars in de bijstand aan het werk te helpen. Door dit
succesvolle beleid krijgt de gemeente ruim 17 miljoen euro extra van het Rijk.
Den Haag is de
enige grote stad die met succes aanspraak maakt op de Incidentele Aanvullende
Uitkering (IAU).

PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane:
“Dat geld krijgen gemeenten alleen als zij goed beleid voeren. Uit onderzoek
was al gebleken dat wethouder Kool alles uit de kast trekt om zoveel mogelijk
mensen uit de bijstand aan het werk te helpen en dat wordt nu bevestigd met de
extra middelen van het Rijk.”

 

De rijksbijdrage van 17 miljoen euro is bedoeld als financiële
tegemoetkoming.


Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat gemeenten veel extra
geld kwijt zijn aan bijstandsuitkeringen door factoren waar zij zelf geen
invloed op hebben.
Door de economische crisis stijgt de werkloosheid en neemt dus ook het aantal
mensen in de bijsta toe.


De gemeente stelt alles in het werk om zo veel mogelijk mensen aan het werk
te krijgen. Kajouane: “De crisis duurt voort, dus de wethouder moet zijn
huidige aanpak voortzetten en al zijn pijlen richten op werk, werk, werk”
, aldus
Kajouane.

 

Kritiek

De PvdA-er hoopt dat de financiële pluim van het Rijk ook een signaal is
aan partijen die er een hobby van maken om het college te bestoken met
kritische vragen op dit dossier. “Dat de wethouder niet streng en slagvaardig
zou zijn, is bij deze naar het rijk der fabelen verwezen. Tijd dus voor die
partijen om zelf ook weer aan het werk te gaan”, aldus Kajouane.

 

Copyright Demet TV