Verzekeraars delen info voor aanpak zorgfraudeurs

Zorgverzekeraars gaan in een register bijhouden wie in het verleden heeft geprobeerd verzekeringsfraude te plegen. Ze sluiten zich aan bij een meldpunt dat al langer voor gewone verzekeraars bestaat, melden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland woensdag.

Meldingen van fraude met gewone verzekeringen worden al langer verzameld. Zo kunnen verzekeraars elkaar waarschuwen als blijkt dat iemand bijvoorbeeld een diefstal heeft verzonnen. Ook kan zo worden nagegaan of bepaalde verzekeringen fraudegevoeliger zijn dan andere.

Ook kan het gebeuren dat er een vermoeden bestaat dat iemand fraudeert, zonder dat hiervoor genoeg bewijs bestaat. Met de declaraties die bij andere verzekeraars zijn ingediend kan fraude dan mogelijk wel worden bewezen.


De zorgverzekeraars worden nu ook bij dit meldpunt aangesloten.Jaarlijks blijven honderden miljoenen euro’s aan fraude in de zorg onopgemerkt. Justitie schatte tien jaar geleden dat jaarlijks voor ruim twee miljard euro aan zorgfraude wordt gepleegd. Vorig jaar stelden de zorgverzekeraars 7,7 miljoen euro aan fraude vast en werd 167 miljoen euro bespaard door controle op declaraties.

Bij zorgfraude gaat het onder meer om ten onrechte ingediende declaraties, vervalste recepten en misbruik van het persoonsgebonden budget. Niet alleen consumenten tillen verzekeraars, dit wordt ook door medewerkers van zorgverzekeraars gedaan, zorginstellingen en medisch specialisten. Bijvoorbeeld door niet uitgevoerde behandelingen te declareren.

06 februari 2013, 07:08
©Demet TV