Verbod belangrijkste obstakel meisjesbesnijdenis

Het wettelijk verbod op meisjesbesnijdenis en het risico dat kinderen uit huis worden geplaatst is de belangrijkste reden dat vrouwen uit risicolanden hun dochters niet laten besnijden. Dat concludeert kenniscentrum Pharos in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Nederland telt volgens de onderzoekers zo’n dertigduizend besneden vrouwen. Ieder jaar zouden veertig tot vijftig meisjes het risico lopen om besneden te worden bij familiebezoek in het buitenland.

De onderzoekers zagen geen aanwijzingen dat meisjes in Nederland worden besneden.


Ook als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden is dat volgens de Nederlandse wet verboden.De huidige combinatie van voorlichting via consultatiebureaus en schoolartsen en de dreiging van zware straffen zou veel besnijdenissen voorkomen. Hoeveel dat er zijn meldt het ministerie niet. De gevangenisstraf voor het laten besnijden van een meisje kan oplopen tot 12 jaar.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral meisjes tot 10 jaar die uit risicolanden nieuw in Nederland aankomen het gevaar lopen besneden te worden. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) daarom gevraagd hier meer aandacht aan te besteden in hun contacten met deze groepen.

06 februari 2013, 08:20
©Demet TV