Scholen verspelen tonnen met beleggingsfonds

Limburgse basisscholen hebben minimaal 789 duizend euro verspeeld door te beleggen met een fonds dat niet onder financieel toezicht stond. In totaal staken de scholen tientallen miljoenen euro’s in het fonds. Bij de ontmanteling van de onrechtmatige stichting is een fiks bedrag verloren gegaan, meldt dagblad De Limburger woensdag na onderzoek.

De stichting werd in 1987 opgericht en afgelopen juni opgeheven.


Het fonds werd gevormd door 25 vooral Limburgse onderwijsstichtingen in het primair en speciaal onderwijs. Scholen mogen niet op eigen houtje geld beleggen maar dat alleen via een bank doen.Omdat de stichting in strijd was met de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, gaf de Onderwijsinspectie eind 2009 opdracht de constructie te ontmantelen. Eind 2010 zat volgens de krant 30,9 miljoen euro in het fonds.

Bij de ontmanteling zag Innovo in Heerlen tweehonderdduizend euro in rook opgaan, Movare uit Kerkrade honderdduizend, de Heerlense Stichting Alterius 168 duizend en de Venlose Stichting Akkoord bijna 96 duizend euro. Hoeveel geld precies verloren is gegaan, is onbekend, omdat niet alle deelnemers gegevens beschikbaar wilden stellen.

06 februari 2013, 10:03
©Demet TV