Categories Nieuws Artikelen

Aantal faillissementen gestegen in januari

In de maand januari zijn 715 bedrijven over de kop gegaan. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van een jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft het aantal faillissementen hiermee hoog, na het recordjaar 2012.

In december gingen 515 bedrijven failliet. Het CBS kijkt voor een beter beeld van de kortetermijnontwikkeling naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Het aantal uitgesproken faillissementen hangt namelijk sterk samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbanken.


Dat gemiddelde kwam over januari, december en november uit op 616. Een maand eerder was dat 610. Het driemaandsgemiddelde schommelt al een halfjaar rond de zeshonderd.Afgelopen jaar gingen er bijna 7400 bedrijven en instellingen failliet, het hoogste aantal ooit in een jaar door het CBS gemeten. Het statistiekbureau houdt de cijfers sinds 1993 bij.

11 februari 2013, 09:58
©Demet TV