Steeds meer kinderen onder voogdij

Het aantal kinderen dat onder voogdij staat neemt snel toe. In 2005 stonden er zo’n vijfduizend onder voogdij, maar In 2011 was dat al toegenomen tot 7500, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij voogdij wordt een kind bij de ouders weggehaald, bijvoorbeeld omdat zij de opvoeding niet aankunnen of het ernstig verwaarlozen of misbruiken.

Het aantal nieuwe gevallen waarbij kinderen onder voogdij worden geplaatst ligt sinds 2009 stabiel op vijftienhonderd.


In minder ernstige gevallen kan een kind onder toezicht worden gesteld. Het gezin moet dan aanwijzingen van een voogd opvolgen. In ruim de helft van de gevallen blijft het kind dan thuis wonen.Eind september 2011 stonden 31 duizend kinderen onder toezicht. Dat aantal is sinds 2008 ongeveer stabiel, maar in 2001 stonden nog maar ruim twintigduizend kinderen onder toezicht. Het aantal nieuwe kinderen dat onder toezicht komt te staan laat een soortgelijke ontwikkeling zien en ligt al enkele jaren stabiel op zo’n tienduizend.

11 februari 2013, 09:55
©Demet TV