Kritiek op kentekenplan Opstelten

De Raad van State heeft kritiek op het plan van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) om alle kentekens die de politie vastlegt, vier weken te bewaren. De raad betwijfelt of de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen is, blijkt uit een dinsdag openbaar gemaakt advies.

Nu mag de politie alleen kentekengegevens bewaren van mensen die worden gezocht en daarom op een lijst staan. Kentekens die niet op de lijst staan, moeten meteen worden weggegooid. Opstelten wil daar verandering in brengen.


Volgens hem wordt daarmee de pakkans voor criminelen vergroot.De Raad van State trekt in twijfel of de pakkans omhoog gaat. Uit een onderzoek waarop Opstelten zich baseert, blijkt volgens de raad juist dat de meerwaarde van de nieuwe bevoegdheid voor de opsporing van strafbare feiten ‘zeer beperkt’ is.

Verder vreest de Raad van State dat veel meer mensen in verband zullen worden gebracht met een misdrijf, doordat hun auto bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats was. Andersom kan met kentekenherkenning ook worden uitgesloten dat iemand iets met een misdrijf te maken heeft, maar dat effect is veel kleiner. Ook kan iemand ten onrechte in beeld komen doordat zijn of haar auto door een ander werd bestuurd.

De Raad van State vond verder dat het gebruik van kentekengegevens volgens een eerdere versie van het wetsvoorstel voor te veel misdrijven mocht worden toegepast. In reactie daarop heeft Opstelten vastgelegd dat kentekendata alleen mogen worden gebruikt bij onderzoek naar misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, en voor de aanhouding van voortvluchtige verdachten.

12 februari 2013, 13:08
©Demet TV