Kamer wil opheldering over gerommel Bleker


Het kabinet moet opheldering geven over het handelen van staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) rondom het Groningse natuurgebied Reiderwolde. Bleker zou als gedeputeerde in Groningen een discutabele subsidie hebben toegekend.


De Tweede Kamer wil tekst en uitleg in een brief, waarna een spoeddebat wordt gehouden. Aanleiding is berichtgeving van de Volkskrant waaruit blijkt dat het natuurgebied met miljoenen aan subsidie is aangelegd. Bleker noemt het gebied juist vaak als voorbeeld van natuur die zonder overheidsbemoeienis is aangelegd, zoals hij het graag ziet.


Bleker zou als gedeputeerde hebben doorgedrukt dat de twee boeren die eigenaar van de grond zijn, het natuurgebied, mochten ontwikkelen. Ook regelde hij extra subsidie voor de twee boeren, op een manier die volgens zijn eigen ambtenaren niet door de beugel kon.


Het spoeddebat komt er op aanvraag van de PvdA. Ook de rest van de Tweede Kamer wil opheldering. SP-Kamerlid Henk van Gerven betitelde Bleker woensdag als ‘de godfather van het noorden’, die zou zorgen voor ‘Siciliaanse toestanden’. De Partij voor de Dieren voelt zich bevestigd in de motie van wantrouwen die de partij vorige week tegen Bleker indiende.


21 december 2011, 14:10
© Novum