Minder asielkinderen zonder ouders naar Nederland

Het aantal asielkinderen dat zonder ouders naar Nederland komt is sterk gedaald. In 2011 kwamen er vijfhonderd naar Nederland, tweehonderd minder dan een jaar eerder. De helft kwam uit Afghanistan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

Het aantal kinderen dat alleen naar Nederland komt lag in 2000 nog op 6700.


Mede door aanscherping van het asielbeleid daalde het aantal tot zo’n vijfhonderd in 2004. Sindsdien blijft het tussen de vierhonderd en duizend hangen, maar sinds in 2009 een hoogtepunt van duizend werd bereikt neemt het aantal gestaag af.Het totaal aantal asielzoekers is sinds 2000 ook scherp gedaald, maar de daling van het aantal alleenstaande minderjarigen is groter. Sinds 2009 vormen de Afghanen de grootste groep onder de minderjarigen. In 2008 waren dat nog de Somaliërs. Rond 2000 waren het vooral kinderen uit Angola, Guinee, Siërra Leone en China die zonder ouders naar Nederland kwamen. In zestig procent van de gevallen gaat het bij alleenstaande kinderen om jongens.

19 februari 2013, 09:53
©Demet TV