IOT: Yahudi düşmanlığı hakkında araştırma

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT),  NTR televizyon programında bir grup Türk  genciyle yapılan söyleşide gündeme gelen Yahudi düşmanlığı içeren görüşlerin kabul edilemez olduğunu belirterek,  bunun yol açtığı kaygılar üzerine Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Asscher’dan görüşme istedi.

Bakan Asscher’a bir mektup gönderen IOT Başkanı Emre Ünver, 24 Şubat tarihinde NTR televizyonunda “Onbevoegd Gezag” isimli programda bir grup Türk genci tarafından ifade edilen anti-semitik içerikli görüşleri kınadıklarını belirtti.


Söz konusu televizyon programında Yahudi düşmanlığı içeren görüşlerden şoke olduklarını, ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu daha önce kamu oyu ile paylaştıklarını belirten Emre Ünver,  konunun kapsamını belirlemek amacıyla bir araştırma yapacaklarını bildirdi. Mektupta, Hollanda’daki Türk toplumu içerisinde, Yahudi düşmanlığı içeren görüşler hangi boyutta olursa olsun, bununla ve hoşgörüsüzlüğün her türüne karşı mücadele etmenin IOT’nin bir sorumluluğu olduğu belirtildi. 

Orta Doğuda yaşanan gelişmeler ve özellikle Gazze’ye uygulanan ambargo konusunda Türkiye’nin pozisyonunun son yıllarda önemli ölçüde değiştiğine değinilen IOT mektubunda, Gazze’ye yardım götüren Türk gemisine yapılan saldırı üzerine gelişen olaylar hakkında da 2010 yılında ilgili bakanla görüşme talebinde bulunulduğu hatırlatıldı. Ve Türkiye ile İsrail arasında  yaşanan bu gerilimin, Türk hükümeti ve medyanın konuya daha kuşkulu yaklaşmasına neden olduğu kaydedildi.

Bu gelişmeler ışığında toplumumuzun bazı kesimlerinin, İsrail’in politikalarını eleştirmek ile Yahudi düşmanlığını birbirinden ayırma konusunda yetersiz kalmasının,  söz konusu görüşlerin nedenleri arasında olduğu belirtildi.

Bu konuda yapacakları araştırmadan elde edilecek bulguları, yaz aylarından önce bakanlığa ileteceklerini belirten IOT Başkanı Emre Ünver, konuyla ilgili neler yapılabileceği hakkındaki  önerilerini de bakanla görüşmek istediklerini belirtti.