Categories Nieuws Artikelen

Asscher schrikt van brief Marokkaanse organisaties

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) is geschrokken van een brief van een aantal Marokkaanse organisaties waarin zij adviseren niet meer op de PvdA te stemmen als de partij akkoord gaat met het wetsvoorstel rondom het stopzetten van de export van uitkeringen naar Marokko.

In een reactie op de site van de PvdA stelt Asscher dat hij niet zozeer is geschrokken van het ‘oneigenlijke electorale dreigement’ maar om het beeld dat wordt geschetst van Marokkaanse Nederlanders.


 “Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen”, schrijft hij.“Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap”, gaat Asscher verder. “Ik ken er vele die zich generen voor het dreigement dat u uit hun naam heeft geuit.”

Volgens Asscher heeft zijn partij zich altijd met ‘hart en ziel’ ingezet voor de integratie van Marokkaanse kinderen. Hij stelt verder dat de politieke vrijheid een van de meest dierbare rechten in Nederland is. “Zou het niet een prachtig stemadvies zijn aan Marokkaanse Nederlanders om toch vooral zelf te kiezen aan welke partij zij hun vertrouwen schenken?”

15 maart 2013, 08:51
©Demet TV