Brandgevaar in een derde zorginstellingen

 

De brandveiligheid in veel zorginstellingen is ver onder de maat. Bij een derde van de locaties is die zo slecht dat er direct moet worden ingegrepen. Dat schrijven vier rijksinspecties in een rapport dat in handen is van de NOS.

De inspecties baseren zich op een representatieve steekproef onder 96 instellingen. In veel locaties blijkt de brand- en rookcompartimentering onvoldoende. Ook is de bedrijfshulpverlening vaak niet in orde en is het veiligheidsbewustzijn van medewerkers onder de maat.

In dertig procent van de instellingen was de situatie zo ernstig dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen. De locaties voldoen niet aan de wettelijke minimumeisen voor brandveiligheid. De VROM-inspectie schrijft in brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten onder meer dat ‘de veiligheid van de bewoners en het personeel bij een eventuele brand in gevaar is’ en dat er sprake is van ‘ernstige tekortkomingen’.

In 2010 braken er 1133 branden uit in zorginstellingen. De schade viel in vergelijking met andere jaren mee. In 2007 bedroeg de schadepost maar liefst 85 miljoen terwijl dat drie jaar later nog geen miljoen is. Nederland telt ongeveer 3200 zorginstellingen.

24 december 2011, 19:01
© Novum