Steeds meer ouderen aan het werk

Steeds meer 60- tot 65-jarigen zijn actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds 2002 is het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep meer dan verdubbeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Vorig jaar lag de arbeidsdeelname in de leeftijd 60 tot 65 jaar op ruim 38 procent.


Tien jaar eerder lag dat nog rond de vijftien procent. De grootste stijging in de arbeidsdeelname heeft zich voorgedaan na 2006, toen de regelingen om eerder te stoppen met werken werden versoberd.Het aantal 55- tot 65-plussers op zoek naar een baan lag vorig jaar meer dan twee keer zo hoog als tien jaar daarvoor. In 2012 waren er 143 duizend werkzoekenden in deze leeftijdscategorie, tegen ongeveer 60 duizend tien jaar eerder.

18 maart 2013, 10:03
©Demet TV