Nieuwe meldingen seksueel misbruik in overheidsinstellingen

Sinds de oprichting van het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik in oktober zijn 721 gesprekken gevoerd. Ook heeft het meldpunt meer dan tweehonderd e-mails ontvangen. Dat heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) woensdag gezegd tijdens een debat over het rapport van de commissie-Samson over seksueel misbruik in overheidsinstellingen.


Het aantal meldingen dat binnenkomt houdt gelijke tred met de publiciteit die er rond het onderwerp is, zei Van Rijn. Na de eerste negen weken sinds de oprichting stond de teller op vijfhonderd meldingen, schreef het kabinet in december. Het meldpunt biedt een luisterend oor en begeleidt slachtoffers naar de juiste instanties. Ook wordt hulp geboden bij het doen van aangifte.
 
De Tweede Kamer is nog niet tevreden over de hulpverlening aan slachtoffers, bleek tijdens het debat. Partijen hekelden vooral de gebrekkige toegang van slachtoffers tot hun dossiers. “Slachtoffers hebben het recht om hun dossiers te zien”, zei Vera Bergkamp (D66). En volgens Brigitte van der Burg (VVD) valt er nog een wereld te winnen als het gaat om de erkenning van slachtoffers door de verschillende instanties. Ook waren er vragen over de regelingen voor schadevergoedingen.
 
Van Rijn erkende dat er nog veel werk moet worden verzet. “De commissie-Samson is klaar, maar wij nog lang niet.” Hij zei dat slachtoffers ‘nooit’ mag worden geweigerd om hun dossiers in te zien. De bewindsman gaat er scherp op toezien dat dit ook gebeurt. Ook moeten zij ‘maximale toegang’ tot de archieven krijgen. Dat is ‘ongelooflijk belangrijk’. Dat kan ook helpen bij de erkenning, zei Van Rijn.
 
De commissie onder leiding van Rieke Samson concludeerde dat jongeren in instellingen tweeënhalf keer meer misbruik rapporteren dan andere jongeren. Het kabinet maakte eerder al excuses aan de slachtoffers en is nu bezig de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren.
 
Samson zei ruim een maand geleden dat de overheid echter weinig doet sinds het verschijnen van haar rapport. Het kabinet zou een bestuurlijk zwaargewicht moeten benoemen om vaart te zetten achter de aanbevelingen van haar commissie. Het ontbreekt nu aan overzicht en aansturing op het departement van de staatssecretaris, zei ze in Trouw.
 
Van Rijn zei dat het met name Jeugdzorg is die aan de slag moet met een groot aantal aanbevelingen en moet zorgen voor een cultuuromslag. Daarnaast heeft hij een werkgroep benoemd onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die toeziet op de uitvoering van de aanbevelingen. Die fungeert als ‘buitenboordmotor’ en stuurt bij als het nodig is.
 
Of er een bestuurlijk zwaargewicht moet komen, is verder aan de lotgenotenorganisaties, zei Van Rijn. De staatssecretaris is daarbij ‘altijd bereid’ om mee te denken en hen te ondersteunen.
 
Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) zei dat het nog even duurt voordat de regelingen voor schadevergoeding van kracht worden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat bij Jeugdzorg nog een aantal zaken moet worden geregeld. Wel zullen de slachtoffers goed worden geïnformeerd over de regelingen, aldus Teeven.
27 maart 2013, 12:22
© [Copyright 2013 Novum]