Bewijzen in de zaak Yunus

Onze omroep Demet TV heeft een paar dagen geleden al kenbaar gemaakt in het bezit te zijn van documenten in de zaak Yunus. Ook zijn er twee anonieme bronnen rond die ons het e.e.a. verteld hebben over de zaak.


Demet TV heeft geprobeerd om te achterhalen / bewijzen of Yunus wel of niet ondergebracht is bij een pleeggezin dat ex-werknemers van Bureau Jeugdzorg is of bevriende mensen van medewerkers van Bureau Jeugdzorg waren. Antwoord op die vraag is belangrijk omdat voornamelijk in de Turkse media al lange tijd gespeculeerd wordt dat Yunus is ondergebracht bij ex-werknemers van Bureau Jeugdzorg en dat Bureau Jeugdzorg daarom Yunus niet wenst terug te plaatsen bij zijn biologische ouders.

Onze omroep Demet TV heeft lang overwogen om zowel de informatie die wij van onze anonieme bronnen hebben gekregen als enkele documenten openbaar te maken. Echter wij hebben besloten om dit niet te doen omdat uit die documenten en de meldingen van onze anonieme bronnen niet onomstotelijk blijkt dat bovenstaande beschuldigingen wel of niet het geval zijn.

Wel is Demet TV al gedurende enige tijd in het bezit van documenten van een maatschappelijk werkster en een psycho-sociaal hulpverlener die zich hebben verdiept in de zaak. Deze documenten geven hun bevindingen over zowel de zaak Yunus als over Bureau Jeugdzorg weer. Deze maken wij wel openbaar. U kunt het hieronder downloaden.

Document WieControleertJeugdzorg_Aanbiedingsbrief_010308.pdf

Document Wie_ControleertJeugdzorg_deelA_010308.pdf

Document Wie_Controleert_Jeugdzorg_deelB_010308_initialen_2_20032013.pdf

Demet TV, 29-03-2013