UETD Hollanda gençlik hareketi için düğmeye bastı

Yerelden
Küresele bir GENÇLİK hareketi…

Hollanda’daki
Türk öğrenci dernekleri ve gençlik kuruluşlarıyla yapılan tarama toplantıları
sonunda oluşturulan U
ETD Hollanda Gençlik Hareketi;
kendi öz kimliklerine, norm ve değerlerine yabancılaşmadan içinde yaşanılan
ülkelere uyum sağlayıp etkin bir katılımı hedef alıyor. UETD Hollanda Gençlik
vizyonu şöyle tanımlanıyor: “İçinde yaşadınılan ülkelerde etkin bireyler ve
saygın vatandaşlar olmayı, her alanda katılımı ön plana çıkaran ve böylece
sosyal Avrupa’ya katkıda bulunmaya inanan bir düşünceyi tanıtmayı öngörür. Bu
düşünceyi yaymak, yeni nesillere aktarmak ve bu yönde ortak bir ‘Avrupa Türkleri Kimliği ve Vizyonu’nun
oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler. Çok
yönlü aidiyet
ve transnasyonal
kimlik
, sosyal sorumluluk, katılımcılık çıkış noktalarımızdır.”


UETD Hollanda’nın
geçtiğimiz aylarda
Hollanda’daki
Türk Gençlerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarına İlgileri”
üzerine yaptırdığı anket sonucu ortaya çıkan sonuçların
da önemli rol oynadığı UETD Hollanda Gençlik hareteki, gençlerin sivil topluma
ve siyasete katılımları alanında da çalışmalar yapacak.

UETD Hollanda Gençlik Hareketi, diğer
taraftan Türkiye’nin tarihi birliktelik yaşadığı coğrafya ile iletişime girerek
yerelden küresele vizyon ve sosyal sorumluluk duygusu içinde insanlığa hizmet
götürecek.

Uzun zamandır çalışmaları devam eden UETD
Hollanda Gençlik Teşkilatı yapılanması tamamlandı. Yerelden Küresele Gençlik
Hareketi parolasıyla sahaya inecek UETD Hollanda Gençlik Teşkilatının resmi
açılışı 26 Nisan tarihinde Amsterdam’da yapılacak.

Açılış programında Hollanda’daki Türk Öğrenci
Dernekleri temsilcileri, partner Türk Gençlik kuruluşları liderleri hazır
bulunurken, Türkiye’den AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş
Milletvekili Mahir ÜNAL,
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Metin KÜLÜNK
, UETD
Avrupa Başkanı Süleyman ÇELİK beyin de misafir olarak katılacağı
beklenmektedir.