Eenzame gekken voor 30 april in beeld gebracht

De politie heeft alle zogenoemde eenzame gekken die de troonswisseling dinsdag zouden kunnen verstoren in beeld gebracht. “De politie heeft voor al die mensen individuele plannen van aanpak in de sfeer van hulp en toezicht”, zei burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan in Eva Jinek op Zondag.

Hoeveel mensen als mogelijke eenzame gek in beeld zijn gebracht, wilde de burgemeester niet zeggen. “Het zijn er niet zo heel erg veel.” Er zou niemand preventief worden opgesloten. “Maar als ze een straf hebben openstaan, is het wel mooi meegenomen als ze die op de dertigste uitzitten.”


De burgemeester wees erop dat sommige mensen met psychische problemen kampen. “Hele periodes gaat alles goed, maar er zijn ook periodes dat ze psychotisch zijn en van alles de schuld aan het koningshuis geven. Dan is zo’n dag een beetje een magneet.”

Op de dag zelf wordt volgens de burgemeester gelet op ‘afwijkend gedrag’. Dat is volgens hem een lastige klus. “Laten we met z’n allen veel respect hebben voor de mensen die dat moeten doen.”

Er ligt volgens de burgemeester een grote stapel draaiboeken klaar, maar hij benadrukte dat nooit honderd procent veiligheid kan worden gegarandeerd. Als er iets gebeurt terwijl hij is verbonden aan een ceremonie, neemt burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen zijn taken over. “Maar iedereen weet heel goed wat hij zelf moet doen.” Als toch knopen moeten worden doorgehakt heeft Van der Laan het liefst dat hij desnoods uit de Nieuwe Kerk wordt gehaald. “Ik zeg altijd dat ik graag wil aftreden, maar dan het liefst om een beslissing die ik zelf heb genomen.”

Het liefst zou de burgemeester willen dat de viering van Koninginnedag weer wordt zoals die in 1988 was, toen koningin Beatrix een verrassingsbezoek aan de gemeente bracht. “Maar dat kon toen ook vanwege het simpele feit dat er ook minder mensen waren. Het is een beetje te vol geworden, het trekt te veel mensen.” De gemeente is al langer bezig om de drukte en de problemen in te dammen, bijvoorbeeld door de alcoholverkoop te beperken. Dat leidde er vorig jaar toe dat het aantal ambulanceritten daalde.

De troonswisseling van aanstaande dinsdag is volgens Van der Laan niet te vergelijken met die van 1980, toen rellen uitbraken uit protest tegen de grote leegstand en woningnood. “Iedereen heeft ontzettend zin in dit feest.”

De burgemeester zei deze week in een interview met het blad Binnenlands Bestuur niet in de monarchie te geloven, maar gaf al aan zijn persoonlijke mening opzij te zetten. Hij is dan ook niet van plan zijn handtekening als getuige te weigeren onder de Akte van Abdicatie. “Ik ga mijn handtekening met ontzettend veel plezier zetten”, zei hij zondag.

2013-04-28 12:03, Demet TV