Extra ledenraad PvdA over motie illegaliteit

De PvdA houdt over twee weken een extra politieke ledenraad. Aanleiding
is de motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit die zaterdag
door het congres van de sociaaldemocraten met een grote meerderheid werd
aangenomen. De extra politieke ledenraad op 12 mei komt er op
initiatief van partijleider Diederik Samsom.


Samsom kondigde zaterdag aan het slot van het congres aan dat hij niet
wil tornen aan de afspraak die hij met de VVD heeft gemaakt. “Ik maakte
een afspraak en met uw toestemming gaf ik mijn woord”, zo hield hij de
aanwezigen voor. Hij refereerde daarmee aan het eerdere congres waarop
werd ingestemd met het regeerakkoord.

“Ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte om in
gesprek te gaan over deze afweging van de fractie”, zo zegt Samsom nu in
een verklaring op de website van de PvdA. “Ik wil verantwoording
afleggen aan de leden over deze afweging.”

Het bestuur van de PvdA adviseerde de leden om de motie die de partij
oproept om illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar te stellen te
verwerpen. Daar trokken ze zich echter niets van aan. De motie was een
initiatief van de Iraanse voormalige vluchteling Sander Terphuis.

De politieke ledenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de
PvdA-fractie in het parlement en aan het partijbestuur. De raad bestaat
uit afgevaardigden van afdelingen en andere groeperingen binnen de
partij. Ook kunnen alle leden van de partij meepraten en meestemmen over
politiek-inhoudelijke onderwerpen.

2013-04-28 21:16, Demet TV