Willem-Alexander legt eed af

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de
eed afgelegd. Hij beloofde ten overstaan van de Eerste en Tweede Kamer
trouw aan de grondwet en het statuut voor het koninkrijk.

Met de tekst, die wettelijk vastligt, beloofde Willem-Alexander onder
meer een ‘goed en getrouw koning’ te zijn. “Zo waarlijk helpe mij God
almachtig”, eindigde hij.


In een toespraak voorafgaand aan de eed zei Willem-Alexander dat hij
zich als koning ’ten dienste van de gemeenschap’ wil stellen. “Als
koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de
mogelijkheden die ze hebben. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe
verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg
ook stond.”

Willem-Alexander ging ook in op de economische crisis. “Ik treed aan in
een tijd waarin veel mensen onzeker zijn. Dat kinderen het beter krijgen
dan hun ouders lijkt minder zeker dan vroeger.” Volgens de nieuwe
koning is samenwerking op tal van gebieden de oplossing, ook
internationaal.

Willem-Alexander stond verder stil bij de regeerperiode van zijn moeder
Beatrix. Zij koos niet voor ‘vluchtige populariteit’ maar voor een
‘stabiele koers’ en een ‘eigen stijl’. Dat Beatrix zowel een goede
vorstin als een goede moeder wilde zijn, leidde soms tot ‘innerlijke
spanningen’, zei Willem-Alexander. “Maar u wist uw vele plichten bijeen
te brengen in een bezield verband. Op u werd nooit vergeefs een beroep
gedaan.” Willem-Alexander bedankte zijn moeder voor ‘vele mooie jaren’,
waarop langdurig applaus volgde.

Met de steun van Máxima zei Willem-Alexander ‘intens gelukkig’ te zijn.
“Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzing die haar positie soms
van haar vraagt. Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de
Nederlanders geworden.”

2013-04-30 14:57, Demet TV