Meer drank- en drugsoverlast gemeld in Amsterdam

De politie in de regio Amsterdam-Amstelland heeft vorig jaar meer meldingen van drugs- en drankoverlast gekregen. Het aantal meldingen steeg van ruim 1642 naar 1880. Ook werd vaker overlast van buren ervaren. Het aantal klachten hierover steeg van 13.904 naar 14.776. Dat blijkt dinsdag uit jaarcijfers van de Amsterdamse politie.

Het aantal meldingen over lastige jeugd daalde van 6937 naar 6201. De overlast van zwervers bleef rond de 2670 meldingen steken.

Het korps slaagde er verder in de stijging van het aantal woninginbraken een halt toe te roepen. In 2010 steeg het aantal inbraken nog naar ruim 6800, maar vorig jaar daalde dat naar bijna 6400. Dat komt volgens de politie door de inzet van speciale inbrakenteams die meer onderzoek doen.

Het aantal overvallen daalde net als vorig jaar, deze keer van 449 naar 335. Het aantal moorden daalde van negentien naar zestien. Er werden ook minder motoren gestolen (van 2421 naar 2102), maar meer brommers en (snor-) fietsen (van 9767 naar 10.776).

Voor de toekomst verwacht de politie meer vermogenscriminaliteit als de crisis doorzet. Ook autodiefstallen en inbraken zouden dan vaker voorkomen. Verder wordt dan een stijging van de digitale criminaliteit verwacht.

03 januari 2012, 12:10
©NOVUM