Pas vervolging om valse papieren na asielbesluit’

Een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend mag niet worden vervolgd voor het hebben van valse reispapieren als die aanvraag nog loopt. Zo oordeelde de Hoge Raad dinsdag in twee zaken van vreemdelingen.

Het hof in Den Bosch oordeelde eerder in een van de twee zaken dat een Somaliër die in 2008 werd opgepakt voor het reizen met een vals document, acht weken de cel in moest. In de tweede zaak ging het eveneens om een Somaliër die met valse papieren op doorreis was en zich niet direct bij de Nederlandse autoriteiten meldde. Hij werd wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.


Volgens de raad is het soms niet mogelijk voor vluchtelingen om legaal toegang te krijgen tot een veilig land. Als een vluchteling dan wordt vervolgd voor het bezit en gebruik van valse reisdocumenten, wordt ‘ernstig tekort gedaan’ aan de bescherming van vluchtelingen op basis van het Vluchtelingenverdrag. Dat schrijft voor dat vluchtelingen niet terug mogen worden gestuurd naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben.

De Hoge Raad oordeelt dat het niet aan een strafrechter is om een oordeel te vellen over het feit of de vluchteling onder het Vluchtelingenverdrag valt of niet. De aannemelijkheid van het vluchtverhaal van een asielzoeker mag volgens de raad alleen worden beoordeeld door de minister of de bestuursrechter.

De eerdere uitspraken in de twee zaken zijn nu door de raad vernietigd. Het hof moet er opnieuw naar kijken.

2013-05-28 14:10