Amsterdamse prostituees mogen langer doorwerken

Prostituees in Amsterdam mogen toch de hele nacht doorwerken. Om de veiligheid van de vrouwen te garanderen worden de ramen nog wel van 06.00 tot 08.00 uur gesloten. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

De gemeente wilde aanvankelijk ruimere sluitingstijden invoeren om extreem lange werktijden tegen te gaan, maar veel prostituees en exploitanten wilden daar niet aan omdat ze dan midden in de nacht naar huis moesten. Ze vreesden voor hun eigen veiligheid.


Amsterdam wilde dat prostituees doordeweeks om 04.00 klaar waren en in het weekeinde om 05.00 uur. Ze mochten dan pas weer om 09.00 uur open. Tijdens een inspraakprocedure stemden veel betrokkenen tegen, waarna het stadsbestuur de tijden aanpaste.

Volgens de gemeente is het om 06.00 uur drukker op straat en rijdt ook het openbaar vervoer weer zodat prostituees direct naar huis kunnen. Daarnaast wordt rond sluitingstijd extra toezicht ingezet. Ondernemers die zich niet aan de tijden houden kunnen strengere sluitingstijden opgelegd krijgen. Voor escortbureaus en besloten clubs komen overigens geen sluitingstijden.

Prostituees en exploitanten reageerden verder positief op de plannen om de leeftijdsgrens te verhogen van 18 naar 21 jaar. Ook moeten alle prostituees voortaan een intakegesprek krijgen om mensenhandel te voorkomen. Alle bedrijven moeten verder verplicht een bedrijfsplan overleggen. Daarin moet onder meer worden aangegeven welke maatregelen er worden genomen wat betreft hygiëne, gezondheid en veiligheid van prostituees en klanten.

2013-05-29 15:15