Categories Nieuws Artikelen

IOT publiceert Quickscan over antisemitisme

Naar aanleiding van de antisemitische uitspraken van een aantal Turkse jongens in Arnhem heeft het Inspraakorgaan Turken een Quickscan uitgevoerd naar antisemitisme in de Turkse gemeenschap. Het onderzoek is heden aangeboden aan minister Asscher. De conclusie van het onderzoek is dat je niet kunt spreken van antisemitisme in georganiseerd verband, maar dat in informele kring wel regelmatig sprake is van antisemitische uitlatingen. Deze worden met name gedaan in de context van gesprekken over het Israëlisch – Palestijns conflict en sluiten vervolgens aan op het in de straatcultuur heersende antisemitisme.


 

Het Inspraakorgaan concludeert dat niet direct sprake is van een alarmerende ontwikkeling, maar is niettemin van mening dat er actie moet worden ondernomen. De toenemende kloof ontstaan tussen de Nederlandse samenleving en een deel van de Turkse gemeenschap is voor jongeren moeilijk te overbruggen. Informatie over de Holocaust krijgen zij van de ene kant en informatie over het Midden Oosten van de andere kant en gelegenheid om beiden in het juiste perspectief te brengen is er onvoldoende. Turkse organisaties zouden die taak op zich moeten nemen door een verdieping aan te brengen in hun betrokkenheid bijvoorbeeld bij dodenherdenking.

Het onderzoek kan je hier downloaden.

 

31 mei 2013, © Demet TV