Meer kinderen opgevangen in pleeggezin

 

Meer kinderen hebben vorig jaar gebruikgemaakt van pleegzorg. In totaal vonden bijna 21 duizend kinderen voor korte of langere tijd onderdak in een pleeggezin. Op 31 december waren dat er nog ruim zeventienduizend, een stijging van vier procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Pleegzorg Nederland.

De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat in pleeggezinnen wordt ondergebracht verdubbeld.


De groei is volgens Pleegzorg Nederland mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. Zo zijn vorig jaar ruim drieduizend nieuwe pleegouders geaccepteerd, acht procent meer dan in 2011. In totaal waren er vorig jaar 16.330 pleeggezinnen.

Pleegzorg Nederland benadrukt dat er ondanks de groei van het pleegouderbestand nog een tekort aan pleegouders is. Het gaat vooral om de opvang van tieners.

 

2013-06-25 10:24