‘Ook kinderopvangtoeslag voor niet-werkende ouders’

Ook ouders die niet werken moeten voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Ze moeten hun kroost twee dagdelen per week zonder onkosten kwijt kunnen in een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. Dat staat volgens de Volkskrant in een plan waar minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) na de zomer mee komt.

Een woordvoerder van de minister bevestigt dat aan een dergelijk plan wordt gewerkt, maar noemt de berichtgeving af als prematuur. “Er wordt nog over de plannen gesproken en er kan nog van alles veranderen voordat het aan de Kamer wordt gepresenteerd.”

Tot nu toe kunnen alleen werkende ouders aanspraak maken op toeslag voor opvang in een kinderdagverblijf.


Zo moet worden voorkomen dat ze vanwege de hoge kosten van de opvang hun baan opzeggen. Daar is hun baas niet mee gebaat en daar zouden ze uiteindelijk zelf ook niet beter van worden.

Dat ook niet-werkende ouders toeslag zouden moeten krijgen is volgens brancheorganisatie Kinderopvangfonds een erkenning dat kinderopvang ‘een pedagogische voorziening is en niet slechts een arbeidsinstrument’, schrijft de krant. Kinderen met een taalachterstand houden recht op minstens tien uur opvang per week.

De financiering van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gelijkgesteld. Dat zou ertoe moeten leiden dat kinderen met verschillende achtergronden meer in dezelfde voorzieningen belanden. Het is nog niet duidelijk hoe de plannen moeten worden bekostigd. Een woordvoerder van Asscher benadrukt in de krant dat nog gesproken wordt over de plannen.

 

2013-06-26 10:29