Categories Nieuws Artikelen

PvdA wil vertrek Seyit Yeyden

De PvdA-fractie in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord wil dat de twee PvdA-bestuurders opstappen. Dit naar aanleiding van het kritische BING-rapport, waaruit vrijdag bleek dat politici de fout in zijn gegaan. Het gaat om voorzitter Seyit Yeyden en portefeuillehouder Rene Kronenberg.

Deelraadslid Serdar �?içek, over wie volgens vicefractievoorzitter Lydia Kramer-Blansjaar ‘pittige’ uitspraken zijn gedaan in het rapport, heeft aangegeven zich uit de PvdA-fractie terug te trekken. Ook heeft hij na gesprekken zijn partijlidmaatschap per direct opgezegd, meldt de fractie in een verklaring. �?içek heeft zich volgens de onderzoekers schuldig gemaakt aan ‘cliëntelisme en machtsbederf’.


De fractie is volgens Kramer-Blansjaar heel erg geschrokken van het rapport, waarin overigens geen namen worden genoemd. In het BING-rapport staat dat in een aantal gevallen sprake is geweest van oneigenlijke politieke druk en integriteitschendingen, hoewel de besluitvorming over het algemeen naar behoren verloopt. De politieke omgangsvormen in de deelgemeente zijn echter ‘hard en ruw’, aldus de onderzoekers van BING. Als een bestuurder of deelraadslid een onderwerp heel belangrijk vindt, wordt ‘alles uit de kast gehaald om gelijk te krijgen’.

“De PvdA-fractie heeft zwaar laten wegen dat het publiek bestuur gevrijwaard moet zijn van enige schijn van belangenverstrengeling of andere vormen van integriteitsschendingen”, staat in de verklaring. “Om die reden heeft de fractie de PvdA-bestuurders dringend verzocht om na het debat hun functie neer te leggen.”

De afgelopen drie dagen zijn ‘indringende’ gesprekken gevoerd op basis van het integriteitsrapport, waarin situaties worden beschreven die buiten het normenkader vallen ‘dat de PvdA hanteert voor haar vertegenwoordigers en bestuurders’. De fractie omarmt alle aanbevelingen uit het rapport.

Het hele dagelijkse bestuur, naast de twee PvdA’ers ook een bestuurder van GroenLinks en het CDA, moet zich donderdagavond tijdens een deelraadsvergadering publiekelijk verantwoorden, aldus de fractie.

 

 

 Deelgemeentebestuurder Rene Kronenberg laat weten in het BING-rapport geen aanleiding te zien om zijn functie neer te leggen. “Ik constateer dat de fractie integriteitsconclusies over mij heeft getrokken, nog voordat het raadsdebat over het BING-rapport plaatsvindt, en ben dan ook benieuwd naar de argumentatie daarvan”, zegt hij in een verklaring.

Wel beraadt Kronenberg zich de komende dagen op zijn functie en gaat hij donderdag verantwoording afleggen aan ‘het hoogste politieke orgaan in Feijenoord, namelijk de deelraad’. “En in dat kader stond en staat de integriteit en het vermijden en voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling inderdaad het hoogst in het vaandel.” Als tijdens het debat blijkt dat hij ‘fout’ is geweest, dan treedt hij ‘natuurlijk’ af.

De integriteitsonderzoekers keken op verzoek van de deelraad naar de politieke cultuur in Feijenoord, maar ook naar de gang van zaken rond een illegaal Turks meisjesinternaat in de Fatih-moskee. De deelgemeente wist al sinds de vorige eeuw dat het internaat in strijd is met het bestemmingsplan, maar deed niets. Dit wordt in het rapport omschreven als onbehoorlijk bestuur. De PvdA-fractie in Feijenoord is verreweg de grootste en wordt gedomineerd door de Turkse gemeenschap.

2013-06-30 19:25