Drie kwart jaarlijks naar huisarts en tandarts

Ruim zeven op de tien Nederlanders gaan jaarlijks minimaal een keer naar de huisarts. Bijna acht op de tien komen jaarlijks een keer of vaker bij de tandarts. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeveer twaalf miljoen mensen gingen vorig jaar een keer of vaker naar de huisarts. Rekening houdend met de vergrijzing is het aantal personen dat minimaal eens per jaar de huisarts bezocht sinds 2002 licht gedaald.


Gemiddeld ging de Nederlander vorig jaar iets vaker dan vier keer per jaar naar de huisarts. Van de 75-plussers ging tachtig procent minstens een keer en ook kinderen onder de 4 jaar komen relatief vaak bij de dokter. Jongeren tussen de 4 en 16 jaar gaan van alle leeftijdsgroepen het minst vaak naar de huisarts. Verder komen vrouwen meer bij de huisarts dan mannen.

Ook de tandarts werd vorig jaar regelmatig bezocht. Ruim drie kwart van de bevolking gaat minstens een keer per jaar. In totaal ging het om ruim 38 miljoen bezoekjes. Bij bijna twee derde daarvan ging het om een periodieke controle. Ook als het om de tandarts gaat blijken vrouwen iets meer te gaan dan mannen.

2013-07-02 10:08