Ik heb niet in strijd met regelgeving gehandeld

Zeki Baran, PvdA-gemeenteraadslid in Rotterdam zegt niet in strijd met de regelgeving gehandeld te hebben. Ook zegt Baran geen handelingen verricht te hebben die onverenigbaar zijn met de gedragscode van de raad. Dat laat hij middels een persverklaring aan Demet TV weten.

Er is onlangs onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie in de deelgemeente Feijenoord gedaan. Aanleiding waren berichten in de media over belangenverstrengeling bij het verstrekken van subsidies. PvdA-deelraadslid Serdar Ciçek trok zich al terug uit de fractie. Ook Seyit Yeyden en Turan Yazir hebben zich eerder teruggetrokken.


Hieronder de verklaring van Zeki Baran

Demet TV

****

“Afgelopen maandag heb ik gesproken met de voorzitter van de raad, de griffier en mijn fractievoorzitter over de inhoud van het BING rapport over de deelgemeente Feijenoord. Ik heb de voorzitter van de raad gevraagd om dit rapport te bekijken in het licht van mijn rol als gemeenteraadslid. Hij heeft mij inmiddels op de hoogte gesteld van zijn bevindingen.

Vandaag wil ik de raad op de hoogte stellen van mijn kijk op deze zaak. Uit de bevindingen van de voorzitter van de raad bleken een aantal zaken die van belang zijn in relatie tot mijn raadslidmaatschap.

1. Dat ik geen voordeel heb genoten en ook niet daarop heb aangedrongen.
2. Dat ik niet in strijd met de wet of met andere regelgeving heb gehandeld.
3. Dat ik geen handelingen heb verricht die onverenigbaar zijn met de gedragscode van de raad.
4. Dat ik noch de gemeente, noch de deelgemeente, op enige wijze heb benadeeld.
5. Dat ik sinds november 2012, na beëindiging van mijn dienstverband als welzijnswerker, gepaste afstand houd, van het maatschappelijk veld en lokaal bestuur in Feijenoord.

De afgelopen dagen zijn zeer zwaar geweest, zowel voor mij als voor mijn familie. Dat heeft mij zeer geraakt. Ik heb altijd met oprechte intenties gehandeld en ook altijd in het belang van de stad en van de Rotterdammers. Toch was het blijkbaar niet altijd voor iedereen duidelijk welke pet ik in welke situatie droeg: die van welzijnswerker of die van raadslid. En van deze kwetsbaarheid ben ik mij nu nog meer bewust.

Tot slot:
Ik betreur mijn onbedoelde en onbewuste bijdrage aan het beeld dat is ontstaan door de verschillende functies die ik heb bekleed en door mijn actieve betrokkenheid als welzijnswerker in Feijenoord. Daarvoor bied ik aan de raad en aan de Rotterdammers bij wie dat beeld is ontstaan mijn oprechte excuses aan,” aldus Baran.