Fikse kritiek belangenorganisaties op Jeugdwet

De nieuwe Jeugdwet leidt tot meer bureaucratie en regels in plaats van minder en zorgt ervoor dat expertise van professionals wordt vernietigd. Daarvoor waarschuwen het adviescollege toetsing regeldruk Actal en brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening de MOgroep maandag.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet werd begin juli naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet regelt dat de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

In het voorstel staat onder meer dat jeugdhulp alleen nog mag worden uitgevoerd door geregistreerde professionals. Maatschappelijk werkers, jeugd- en jongerenwerkers en opvoedingsondersteuners, die nu nog lichte jeugdhulp bieden maar vaak niet over een dergelijke registratie beschikken, mogen straks dus geen lichte jeugdhulp meer verlenen. Dat zorgt volgens de MOgroep onder meer voor hoge kosten, onnodige drempels voor snelle simpele hulp en vernietiging van expertise.

Verder leidt de nieuwe wet er volgens Actal toe dat niet alleen jeugdigen en hun ouders meer regeldruk gaan ervaren, maar ook jeugdhulpinstellingen en hulpverleners.


Aangezien het rijk bevoegdheden overdraagt aan gemeenten, zou die in de ogen van Actal ook terughoudend moeten zijn in het precies voorschrijven wat zorgaanbieders en professionals moeten doen.

De rijksoverheid wil echter een vinger in de pap houden. In het voorstel staat nauwkeurig omschreven welke eisen worden gesteld, hoe het toezicht moet worden geregeld en hoe verantwoording moet worden afgelegd, aldus Actal. “Daardoor is de kans groot dat er stapeling van toezicht optreedt, want na de decentralisatie krijgen ook gemeenten de mogelijkheid en verantwoordelijkheid informatie- en verantwoordingsverplichtingen op te leggen.”

Het voorstel bevat volgens Actal verder geen enkele concrete doelstelling om de bureaucratie in de jeugdzorg te verminderen. “Dit is opvallend, omdat al lang bekend is dat veel problemen in de jeugdzorg juist voortkomen uit bureaucratie en onnodig hoge regeldruk.”

 

2013-07-08 16:20