Hulpverleners bezorgd over kwaliteit jeugdzorg

Hulpverleners vrezen voor de kwaliteit van de jeugdzorg wanneer de verantwoordelijk daarvan vanaf 2015 overgaat van het rijk naar gemeenten. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde enquête van Abvakabo FNV waaraan ruim twaalfhonderd medewerkers in de jeugdzorg meededen. Volgens respondenten gaat de overgang veel te snel, verdwijnt specialistische kennis en zijn er te veel onderlinge verschillen tussen gemeenten.


 

Van de ondervraagden verwacht 89 procent dat de kwaliteit van de zorg zal verschillen tussen de verschillende gemeenten. Verder denkt 86 procent dat gemeenten vooral naar de prijs van de zorg zullen kijken in plaats van naar de kwaliteit. 79 procent vreest dat specialistische kennis zal verdwijnen.

Verder denkt 79 procent van de respondenten dat gemeenten in 2015 nog niet klaar zijn voor de overgang. Ruim de helft denkt ook dat de organisatie waar zij voor werken er dan nog niet klaar voor is. Driekwart van de medewerkers zegt te vrezen voor zijn eigen baan.

“Wij willen voorkomen dat de jeugdzorgwerknemers net als bij de thuiszorg de dupe worden van aanbestedingen. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de specialistische zorg die nu wordt uitgevoerd door goed opgeleide, ervaren en betrokken jeugdzorgmedewerkers gegarandeerd blijft”, aldus Abvakabo FNV-voorzitter Corrie van Brenk in een verklaring.

2013-09-03 09:02