Rotterdam İslâm Üniversitesi (İUR), uluslararası akreditasyona kavuşan Lisans (Bachelor) ve Master bölümleriyle 2013-2014 ders yılına başlıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        
Hollanda YÖK’ünün (NVAO) 25 Mart 2013 tarihli kararıyla,
2010 yılında “master bölümü”nün tanınmasının ardından, “Avrupa tarihinde bir
ilk” olarak Rotterdam İslâm Üniversitesi’nin İslâm İlahiyatı “Bachelor-Lisans
Bölümü” de tanınmıştı.

·        

Bu sebeple artık talebelerimiz ücretsiz ulaşım kartından
(OV Kartı) istifade edebilecekleri gibi Hollanda Devlet eğitim bursunu
(studiefinanciering)’da alabiliyorlar. Bu ders yılı için sadece lisans
bölümü için 70’e yakın öğrenci başvurmuş (50  öğrenci kaydını yapmış) durumda


·        
İUR, sözünü ettiğimiz “bachelor” akreditasyon kararı
sonrasındaki yeni eğitim-öğretim yılı açılışını 16 Eylül tarihindeki bir
resepsiyon ile gerçekleştirecektir. Daha önce ilgili kurum ve kuruluşlara
davetiyelerin de gönderildiği bu açılış resepsiyonuna ayrıca tüm halkımız da
davetlidir. 

 

Yıllardır İUR’yi maddi-manevi olarak gönülden
destekleyenler, elbette “resmen tanınma” kararını hararetle ve merakla
beklemekteydi. Nitekim çok uzun süren bir prosedür ve sürecin ardından,
Hollanda YÖK’ü 20 Mayıs 2010 tarihinde
İslâm Manevî
Rehberlik Master Bölümü” resmen tanımıştı. Yakından takip ettiğiniz üzere 4
Ocak 2013 tarihinde akreditasyon komisyonunun ve buna istinaden NVAO’nun
(Hollanda YÖK’ü)
25 Mart 2013 tarihli kararıyla, İslâm İlahiyatı “Bachelor-Lisans
Bölümü” ‘
de resmen tanınmıştı. Bilindiği üzere, Hollanda’da eğitim
kurumlarında yer alan her bölüm ayrı ayrı akredite olmaktadır. Bununla birlikte
bir bölümün tanınmasıyla birlikte kurum, artık resmi olarak tanınan bir kurum
haline gelmektedir.

1997 yılında kurulan Rotterdam İslâm Üniversitesi (IUR),
İslamî ilimlerin Hollanda’da akademik olarak öğretilmesini hedefleyen Avrupa ve
Hollanda’daki ilk İslâm üniversitesidir. Rotterdam İslâm Üniversitesi’nin
müfredatında İslâm dünyasında kabul görmüş ilmî metot ve gelenekler önemli bir
yer tutmaktadır.

Halihazırda sadece İlahiyat Fakültesi (lisans & yüksek
lisans) bulunan ve bu anlamıyla aslında “İslâm teoloji üniversitesi” olma
hüviyeti de taşıyan İUR, eğitim faaliyetini tamamen Hollanda yüksek öğretim
kanununa uygun olarak yürütmektedir. Buna bağlı olarak da bu fakülte bünyesinde
2 ayrı eğitim-öğretim programı yer almaktadır:

1.    
Bachelor Islamitische Theologie (İlahiyat
Bachelor/Lisans),

2.    
Master Islamitische Geestelijke Verzorging (İslâmî Manevî
Rehberlik-Mastır),

Birbirini tamamlayan ve yaşanılan ortamın karakteristik
özelliklerini de dikkate alan bu lisans ve yüksek lisans programları sayesinde
İUR, öğrencilerinin, genelde Avrupa özelde’de Hollanda’da İslâm’ı en güzel bir
şekilde temsil edebilecek donanımlı olarak yetişmesine katkıda
bulunmaktadır. Özellikle 11 Eylül hadisesi sonrasında bu tür “manevî
rehber”, “imam” veya donanımlı İslâm nesillerin yetişmesine Batı ülkelerinde
son derece ihtiyaç bulunduğu aşikardır.

25 Mart 2013 tarihli kararla resmen tanınmış olan lisans
bölümündeki derslerden bazıları olarak, “Arapça (1 yıl yoğun), “Hadis
Metodolojisi ve Hadis İlimlerine Giriş”, “Hadis metinleri ve Problemleri”,
“Kelam İlmine Giriş”, “Kur’an İlimlerine Giriş”, “İslâm Fıkhına Giriş”, “Kırâat
ve Tecvîd”, “İbadetler fıkhı”, “Usûl-i fıkıh”, “İslâm Tarihi”, “Analitik ve
Tematik Tefsir”, “Mezhepler tarihi”, Mezhepler “İslâm Âile Hukuku”, “Dinler
tarihi”, “Avrupa’da İslâm ve Müslümanlar”, “Avrupa’daki Müslümanların Dinî
Problemleri”.

Öte yandan sözünü ettiğimiz ilahiyat fakültesinin dışında
İUR, ayrıca “Kırâat Enstitüsü” , “Arapça Dil Enstitüsü-Merkezi” gibi bazı
enstitülere ve farklı alanlarda tasarlanmış kurslara da sahiptir. Özellikle
Kıraat Enstitüsü’nde, icazetli ve alanında yetkin hocalar gözetiminde “kırâat-i
aşere” eğitimi alınmakta olup, bu yönüyle belki de Avrupa’da bir ilki temsil
etmektedir. Yine başında Arap hocaların bulunduğu “Arapça Dil
Enstitüsü-Merkezi”, bir yandan İUR İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ilmî Arapça
eğitimi verirken, diğer yandan da her kesimden insana (Müslüman ve gayr-i
Müslim) farklı gayelerle kısa ve uzun süreli eğitim vermektedir. 

İUR ayrıca, toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak,
vizyon ve misyonuna uygun düşen, değişik kurslar düzenlemektedir. “Hat ve ebru
kursları”, “ney ve kanun kursları” ve “ilahiyat sertifika programları”
bunlardan sadece bazılarıdır.

Bütün bu eğitim faaliyetleri ile İUR, gün geçtikçe Avrupa
ve Hollanda’da yetkinlik ve etkinliğini daha fazla hissettirmektedir. 25 Mart
tarihli akreditasyon kararı, İUR ve çalışanları üzerinde yeni bir sinerji
oluşturmuş ve onlara yepyeni bir motivasyon vermiştir.

Bu vesile ile tekrar bildirmek isteriz ki İUR olarak, 16
Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 2013-2014 eğitim-öğretim yılı açılış
toplantısına ve toplantı sonrasındaki resepsiyona tüm kurum ve kuruluş
temsilcileri ile bütün halkımızı davet ediyoruz.

Teşrifleriniz bizi onurlandıracak ve daha güzel hedeflere
yürümemizde motivasyon kaynağı olacaktır.