Rechters brengen huisbezoek bij burenruzies

Rechters gaan proberen burenruzies op te lossen door bij de partijen langs te gaan. Voor het eerst vindt een deel van de zitting dan buiten de rechtszaal plaats. Het gaat om een proef waarmee de rechtbanken in Den Bosch en Utrecht in het najaar beginnen.

Buren met onenigheid kunnen hun standpunten eerst met de rechters delen door een vragenlijst in te vullen op de website burenrechter.nl. Als de rechter de argumenten heeft gelezen gaat hij langs voor een gesprek.


Als dat nodig is volgt later nog een schriftelijke uitspraak. Er komen geen advocaten aan de zaak te pas.

Jaarlijks vinden vierduizend rechtszaken plaats wegens burenruzies. Het zijn vaak tijdrovende en belastende zaken, aldus de Raad voor de Rechtspraak, die gaan over bijvoorbeeld de grenzen van een tuin of overlast. De raad wil met de nieuwe procedure het aantal zaken terugdringen.

De ruziënde buren moeten wel beiden mee willen doen aan het project. Er zijn nog geen wetten die de aanpak kan verplichten. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De Raad voor de Rechtspraak verwacht dat die er komt.

 

2013-09-12 11:21