Botsing Rutte en Wilders over ouderenzorg

Premier Mark Rutte (VVD) en PVV-leider Geert Wilders zijn donderdag tijdens de algemene beschouwingen hard in aanvaring gekomen over de ouderenzorg in Nederland. Wilders verweet de premier dat het kabinet wel miljarden uitgeeft aan ontwikkelingshulp en noodlijdende eurolanden, maar tegelijkertijd honderden miljoenen bezuinigt op verzorgingstehuizen.

Wilders gebruikte harde woorden. De premier moet zich ‘diep schamen’ dat geld wordt overgemaakt naar Griekenland terwijl tegelijkertijd mensen 24 uur per dag in een luier in een verzorgingstehuis zitten. En door te bezuinigen worden er mensen die dementerend zijn uit het tehuis ‘geschopt’, aldus de PVV-leider. “Schaam u heel diep.”


Rutte antwoordde dat Wilders appels en peren met elkaar vergelijkt. “Dit zijn echt twee zaken die niets met elkaar te maken hebben”, zei hij. De steun aan Griekenland is noodzakelijk en het zou dodelijk zijn voor Nederland als wordt besloten om uit de EU te stappen, zoals Wilders wil.

“Natuurlijk ben ik het met Wilders eens dat dit niet mag gebeuren”, zei Rutte over ouderen die de hele dag een luier dragen. En er wordt volgens de premier hard aan gewerkt om te voorkomen dat dit gebeurt.

Rutte kreeg meer kritiek op de zogenoemde participatiesamenleving die hij voorstaat. SP-leider Roemer zei dat de bezuinigingen die gepaard gaan met de participatiesamenleving ertoe leiden dat juist minder mensen mee kunnen doen, bijvoorbeeld omdat buurthuizen worden wegbezuinigd. “U straft mensen die op dit moment moeite hebben om mee toe doen. Daarom staat dit beleid haaks op de prachtige visie van u, die ik deel.”

De premier erkende dat de participatiesamenleving leidt tot bezuinigingen, omdat maatschappelijke organisaties en burgers taken van de overheid overnemen. Tegelijkertijd is dit een trend die al gaande is in de samenleving: zo blijven veel mensen liever langer thuis wonen dan dat ze naar het verzorgingstehuis gaan.

“Mensen zijn al bezig hun leven te organiseren samen met anderen”, zei Rutte. “Wat wij willen is inspelen op die ontwikkeling.” Hij wil de netwerksamenleving gebruiken als middel om te zorgen dat een ‘bezielend verband in dit land’ tot stand komt. En door tegelijkertijd te bezuinigen kan de overheid een schild blijven voor de zwakkeren. “Dit zorgt ervoor dat niemand tussen wal en het schip valt.”

 

2013-09-26 12:21