‘Jongeren gestresst door teveel aan keuzes’

De vraag naar psychische hulp onder jongeren neemt steeds verder toe. Veel jongeren raken gestresst door de veelheid aan keuzes die zij moeten maken. Dat stellen deskundigen maandag in het AD.

“Als er meer keuzes te maken zijn, komen psychische problemen eerder tot uiting”, stelt hoogleraar geestelijke gezondheidszorg Philippe Delespaul in de krant.


Door de toenemende werkloosheid en de economische crisis moeten jongeren bovendien andere keuzes maken. “En dat maakt hen nog onzekerder over hun toekomst.”

Volgens de deskundigen lijken jongeren meer mogelijkheden te hebben dan vroeger en krijgen ze bovendien veel meer informatie te verwerken door het gebruik van internet.

Het aantal jongeren tot 18 jaar dat psychische hulp krijgt, is sinds 2009 jaarlijks met gemiddeld 8,5 procent gestegen. Dat is veel meer dan bij volwassenen en 65-plussers, waar de toename respectievelijk 5 en 3,8 procent is. In totaal krijgen nu zo’n 166 duizend jongeren psychische of psychiatrische hulp.

 

2013-09-30 09:04