Categories Nieuws Artikelen

Karakus lijsttrekker PvdA Rotterdam

Zojuist maakte de voorzitter van de PvdA Rotterdam, Rob de Werd, in een overvol Nieuw Rotterdams Café bekend dat Hamit Karakus de winnaar is
van het ledenreferendum. Karakus wordt voorgedragen als nummer één van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Karakus: “Deze stad vraagt om verbindend leiderschap”

Karakus kreeg 60,2% van de stemmen en versloeg daarmee de andere twee kandidaten, gemeenteraadslid Leo Bruijn en Carlos Gonçalves, voorzitter van het Dagelijks Bestuur uit Delfshaven. Het opkomstpercentage was 22,4%.

Na de bekendmaking sprak Hamit de leden van de PvdA en de pers toe in zijn aanvaardingsspeech:

“Ik strijd voor een Rotterdam waar alle Rotterdammers, ongeacht hun leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging kansen verdienen, krijgen en ertoe doen. Een Rotterdam waar geen ruimte is voor uitsluiting, want meedoen is ons motto. De PvdA zit in de haarvaten van onze stad. Van daaruit voeren we campagne.  Dat is onze kracht. Daar mogen we trots op zijn. Met uw hulp ben ik ervan overtuigd dat we weer de grootste partij van Rotterdam kunnen worden. Niet omdat we graag de baas willen zijn maar omdat we met een grote PvdA onze sociale linkse koers zeker kunnen stellen.

Als partij hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Op het gebied van veiligheid, wijken, armoede. En dat moeten we voortzetten. We zeggen niet alleen wat we willen doen. We doen het gewoon. Op zijn Rotterdams: mouwen opstropen en schouders eronder! Juist in deze moeilijke tijden. Maar onze ambities reiken verder. Ik zie een stad voor me, waar Rotterdammers aan het werk zijn, waar Rotterdammers zich geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van hun kinderen.

Met name in deze tijd zal dat niet makkelijk zijn. Vele zekerheden zijn niet meer zo zeker. Ik zie elke dag dat Rotterdammers zich zorgen maken. ‘Heb ik morgen nog werk, kan ik mijn huur nog betalen en vinden mijn kinderen ooit een baan?’ Ook zie ik eenzame en kwetsbare ouderen die zich buitengesloten voelen. Tegen al deze mensen zeg ik: wij laten u niet in de steek.

 

Ouderen zijn met hun levenservaring van onschatbare waarde voor de stad. Zij vormen een belangrijke groep in onze samenleving. Dit betekent ook dat ouderen onderdeel uitmaken van deze samenleving. Ouderen verdienen én kunnen een rol vervullen voor andere Rotterdammers in de stad. Zorgafhankelijke ouderen hoeven niet onnodig in verzorgings- en verpleeghuizen gehuisvest te worden.  Zij kunnen prima zelf bepalen van wie zij welke zorg ontvangen.

Om meer nieuwe banen te genereren voor Rotterdammers is het van groot belang dat we blijven inzetten op versterking van de economie. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap is daarbij cruciaal. Met deze bedrijven en ondernemers moeten we ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.  Afspraken tussen bedrijven en het onderwijs zijn nodig voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Op Zuid hebben we aangetoond dat dit kan en werkt. De samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs is ook nodig om onze werkloze jongeren weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en jongeren moeten we beide aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Werk is werk. Thuiszitten is geen optie.

Vandaag is geen eind van een strijd, maar het begin. Het begin van een champagne waarin wij de Rotterdammers, net als altijd, laten zien dat wij voor hen vechten.
Ons voor hen inzetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik, met jullie hulp, ervoor kan zorgen dat de PvdA op 19 maart de grootste partij van Rotterdam wordt. Deze stad
vraagt om verbindend leiderschap. Daar sta ik voor. Een sterker en socialer Rotterdam met kansen voor alle Rotterdammers.”

Profiel Hamit Karakus Hamit Karakus (1965) woont in Feijenoord. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Op dit moment is hij wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed & Stedelijke Economie en tevens locoburgemeester.

Procedure
De ledenvergadering bepaalt op 30 november a.s. de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

Beelden Rtv Rijnmond