Categories Nieuws Artikelen

‘Antibraakmiddel kan leiden tot acute hartdood’

Het antibraakmiddel domperidon kan inderdaad leiden tot een acute hartdood. Het risico is echter alleen aangetoond bij doseringen van meer dan dertig milligram per dag. Dat schrijven wetenschappers van het Diakonessenhuis in het Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde.

Bij gebruik tot dertig milligram per dag kan het middel veilig gebruikt worden, concluderen de wetenschappers van het Utrechtse ziekenhuis uit literatuuronderzoek.


Domperidon is in Nederland zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar. De onderzoekers pleiten ervoor het middel uitsluitend via recept te verstrekken.

Onlangs laaide de discussie over domperidon op omdat het antibraakmiddel het risico op acute hartdood zou verhogen. Het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb kreeg er ook klachten over. De Europese geneesmiddelenwaakhond kondigde in maart aan het middel onder de loep te nemen.

Maag-darm-leverarts Marten Otten van het Medisch Centrum de Veluwe vindt het goed dat de onderzoekers ‘een heldere schets geven van het werkelijke gevaar dat dreigt bij het gevaar van domperidon’. Het risico bij oraal gebruik van domperidon is ‘uiterst beperkt’, zegt hij in een reactie in het vakblad. Het lijkt hem dan ook niet noodzakelijk het middel alleen op recept te verstrekken.

2013-10-31 12:33