Twee Turken op EU-lijst CDA

Het CDA partijbestuur heeft maandagavond 4 november 2013 de advieslijst voor de Europese Verkiezingen van mei 2014 vastgesteld. Esther de Lange is na haar verkiezing door de CDA leden vanzelfsprekend de nieuwe lijsttrekker voor de CDA-delegatie in het Europees parlement.


De Turkse Kaya Kocak staat op plaats 6 en Alaattin Erdal op plaats 18.

De CDA lijst bestaat uit 25 kandidaten. De advieslijst is opgesteld door het Dagelijks Bestuur van het CDA op basis van een voordracht van de kandidaten door de adviescommissie onder voorzitterschap van oud-partijvoorzitter Marnix van Rij. De commissie Van Rij heeft gesprekken gevoerd met 37 kandidaten, die belangstelling hadden voor de Europese kandidatenlijst. Op basis van de profielschets heeft de commissie een voordracht gedaan aan het dagelijks bestuur. 

De CDA afdelingen kunnen op basis van de advieslijst tot 13 januari 2014 hun eigen voorkeurslijst indienen. Op basis van de inzendingen door de afdelingen wordt de definitieve lijst vastgesteld op het CDA voorjaarscongres van 8 februari 2014. 

Het partijbestuur heeft het dagelijks bestuur gemandateerd om de lijst nog aan te vullen met enkele bekende lijstduwers uit de verschillende provincies.

De advieslijst:

1. Esther de Lange

2. Jeroen Lenaers

3. Wim van de Camp

4. Chantal van den Berg

5. Dirk Gotink

6. Kaya Kocak

7. Marc Frans

8. Tom Berendsen

9. Lambert van Nistelrooij

10. Wim Eilering

11. Frank Lambermont

12. Irene Janssen

13. Mireille de Jonge

14. Rob Göring

15. Sebastiaan den Bak

16. Charlotte Bol

17. Peter Roelofs

18. Alaattin Erdal

19. Wiebe Strikwerda

20. Marc Wiggers

21. Jef Wintermans

22. Wijnand Marchal

23. Martin Bos

24. Pim Walenkamp

25. Klaas Staal