Verkeersongelukken Zuidwest-Nederland vaakst fataal

Verkeersongelukken hebben het vaakst een dodelijke afloop in Noord-Brabant en Zeeland. Dat concludeert nu.nl dinsdag uit een analyse van vierhonderdduizend ongelukken die van 2007 tot en met vorig jaar door heel Nederland zijn gebeurd.

Dat ongelukken in Noord-Brabant vaak dodelijk uitpakken, zou komen doordat die provincie relatief veel provinciale en gemeentelijke wegen en weinig snelwegen kent. Snelwegen zijn een stuk veiliger dan mensen denken, zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee tegen de nieuwssite. Ook Veilig Verkeer Nederland stelt dat snelwegen de veiligste wegen zijn.


Dat zou komen door de scheiding van verkeerssoorten, de redelijk gelijke snelheid en ongelijkvloerse kruisingen.

De meeste verkeersongelukken gebeuren in de avondspits, tussen 17.00 en 18.00 uur. De kans op een dodelijk ongeval is echter het grootst in de nacht. Dat zou komen doordat er dan minder verkeer is. Weggebruikers rijden hierdoor harder, terwijl ze minder zicht hebben. Als het dan verkeerd gaat, is het meteen ernstig. Het komt regelmatig voor dat iemand dan tegen een boom langs de weg rijdt en omkomt.

Een kwart van de ongevallen waarvan de toedracht bekend is komt doordat geen voorrang werd verleend. In een op de vijf gevallen werd niet genoeg afstand gehouden. Een stuurfout is in dertien procent van de gevallen de oorzaak.

 

2013-11-05 12:34