IND werkte te traag in 2012

De aanvragen voor een verblijfsvergunning werden in 2012 te traag verwerkt. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport over het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Met name de problemen rond het nieuwe ict-systeem Indigo hebben bijgedragen aan de langere doorlooptijden.

In 2010 stelde de rekenkamer nog dat het functioneren van de IND was verbeterd ten opzichte van 2004. Zo werden vergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn behandeld en verliep ook de afhandeling van bezwaarschriften vlotter. Die positieve lijn is niet doorgezet.


De IND verwachtte dat door de invoering van Indigo processen efficiënter zouden gaan functioneren. De verwachting was dat het systeem in de tweede helft van 2010 volledig operationeel zou zijn, waardoor op personeel kon worden bezuinigd. Daar is op geanticipeerd: ten opzichte van 2005 is veertien procent van het personeel weggesneden.

Maar Indigo functioneerde vorig jaar nog allerminst, met alle gevolgen van dien. Niet alleen liepen de aanvragen bij de IND vertraging op, ook de kosten stegen navenant. Het kabinet had voor 2012 zestig miljoen euro uitgetrokken voor het systeem, maar de werkelijke kosten bedroegen 95,5 miljoen euro.

Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven (VVD) laat in een reactie op het rapport weten dat de implementatie van Indigo in 2013 is afgerond. Hij stelt dat de behandelduur van verblijfsvergunningen sinds begin dit jaar weer afneemt.

 

2013-11-14 14:03