Jonge bajesklant positief over detentie

 

Jonge gedetineerden zijn positief over de tijd die ze achter de tralies doorbrengen. Hoewel ze hun detentie zeker niet als een pretje ervaren helpt de positieve ervaring om recidive tegen te gaan. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum.

Achter de tralies ondervinden de jeugdigen weinig stress en voelen zich veilig. Ook vinden sommige jongeren de structuur die ze in de cel krijgen prettig. Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren op een gegeven moment zelfs wennen aan hun vrijheidsbeperkende situatie.

De positieve ervaringen zorgen ervoor dat jongeren in de gevangenis sneller geneigd zijn mee te werken aan trainingen en programma’s, die moeten voorkomen dat ze na vrijlating opnieuw in de problemen komen. Uitgangspunt van een celstraf voor jongeren is dat ze er iets van leren.

Ondanks de positieve instelling over de opsluiting, komt uit het onderzoek naar voren dat jongeren de tijd in de cel wel degelijk als een straf ervaren. Een groot deel van hen heeft er moeite mee dat gevangenen zich aan een streng regime moeten conformeren.

De mening over de detentie hangt sterk samen met mening over medegevangenen en de groepsleiding in jeugdgevangenissen. Goed contact met de begeleiders scheelt ook voor de veiligheidsbeleving.

12 januari 2012, 10:50
©NOVUM