Melkert: de crisis kwam van rechts

De economische crisis komt voort uit rechts, neoliberaal beleid. Links heeft daar tot nu toe geen goed antwoord op gehad. Dat schrijft voormalig PvdA-leider Ad Melkert in een rapport dat hij in opdracht van de partij heeft geschreven.

“De crisis heeft ons geleerd dat verheerlijking van het ‘onbegrensde’ individu heeft geleid tot hebzucht en spilzucht van een kleine minderheid, die vervolgens de kosten daarvan afwentelde op ons allemaal. In die zin kwam de crisis van ‘rechts'”, schrijft Melkert, die een links alternatief wil bieden.


In zijn donderdag verschenen rapport, dat Melkert heeft opgesteld met een groep andere PvdA’ers, komt hij met een reeks maatregelen die ervoor moet zorgen dat het streven naar winst niet meer allesoverheersend is. Melkert vindt dat werkgelegenheid, solidariteit en duurzaamheid voorop moeten staan.

Melkert bepleit onder meer het loslaten van de Europese drieprocentsnorm, lagere belasting op arbeid en meer Europese samenwerking op sociaal gebied. Nederland moet immigranten van buiten de Europese Unie gaan halen. Een commissie moet periodiek immigratiequota gaan vaststellen. Ook voor vrouwen op topposities in overheid en bedrijfsleven moeten quota komen.

Melkert wil verder dat de staat een vinger in de pap krijgt bij alle grote banken, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘gouden aandeel’. Verder moet er een belasting op CO2-uitstoot komen en wil Melkert instemmingsrecht voor ondernemingsraden bij overnames. Ook bepleit hij de oprichting van een Onderzoekskamer die in opdracht van het parlement onderzoek kan doen en daarbij mensen onder ede kan horen.

Onder leiding van de nu 57-jarige Melkert boekte de PvdA in 2002 een grote verkiezingsnederlaag. Het waren de verkiezingen die volgden op de moord op LPF-voorman Pim Fortuyn. Melkert verliet daarna de politiek en werkte in onder meer Washington en Irak. PvdA-voorzitter Hans Spekman heeft Melkert gevraagd het rapport te schrijven. Volgens Spekman is Melkert een ‘redelijk briljante man’.

2013-11-21 12:59