Een op drie agenten privé betrokken bij geweld

Een op de drie agenten wordt buiten werktijd wel eens geconfronteerd met geweld vanwege hun baan bij de politie. Het gaat om fysiek geweld maar ook om bedreigingen en intimidaties. Dat meldt politievakbond ACP op basis van eigen onderzoek.

Veel agenten krijgen met geweld te maken als reactie op hun optreden na bijvoorbeeld een aanhouding. Van alle ondervraagde politiemensen ervaart 38 procent druk op het gezinsleven of de relatie en 28 procent kampt met ernstige emotionele problemen.


Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het probleem tot nu toe onderbelicht. “Confrontaties met geweld hebben niet alleen forse gevolgen voor het werk van collega’s. Ze hebben bovendien een enorme impact op het privéleven van de betrokken collega’s. Veel mensen realiseren zich dat helaas niet.”

De bond wil dat er meer aandacht komt voor de risico’s van geweld in de dagelijkse praktijk. Zo zouden daders nog zwaarder moeten worden gestraft, moeten er meer en betere trainingen komen om fysiek en mentaal weerbaarder te zijn en zou de nazorg beter moeten.

Korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman zegt in een reactie erg geschrokken te zijn van de resultaten. “Agenten krijgen in hun werk te maken met geweld. Het wordt een andere zaak als dat geweld zich verplaatst naar de privésfeer, als agenten thuis worden bedreigd omdat ze gewoon hun werk doen. Dat is werkelijk schokkend en onacceptabel.”

Bouman heeft de politieacademie gevraagd een nieuw onderzoek te doen naar het geweld. De korpschef wil weten welke groepen agenten ermee te maken krijgen. Ook moet duidelijker worden hoe dat geweld eruit ziet, om wat voor geweld het gaat en welk effect het heeft op politiemensen en hun gezin. De politie denkt daarna passende maatregelen te kunnen nemen.

2013-11-26 12:19