Categories Nieuws Artikelen

Moslim Omroep wil positief beeld neerzetten

De onlangs opgerichte Moslim Omroep heeft middels een persconferentie voor de Turkse pers haar toekomstplannen bekendgemaakt. Arif Yakisir (eindredacteur bij de Moslim Omroep) heeft samen met voorzitter Willem van der Meer de Walcheren de Turkse pers te woord gestaan over de plannen bij de omroep.

De Moslim Omroep zendt sinds augustus van dit jaar elke zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur televisieprogramma’s uit op Nederland 2. Zo’n 58 uur per jaar. Op zondag worden de uitzendingen herhaald. Daarnaast verzorgt het op jaarbasis 175 uur radioprogramma’s.

Met een budget van ongeveer 4 miljoen euro per jaar, probeert de omroep  zich te richten op alle moslims in Nederland. ‘We willen er zijn voor alle moslims en alle islamitische stromingen worden vertegenwoordigd’ aldus voorzitter Willem van der Meer de Walcheren.

Op de vraag in hoeverre de omroep de ‘negatieve beeldvorming’ over de islam wenst weg te werken, zegt voorzitter Van der Meer de Walcheren: ‘We willen niet tegen de beeldvorming vechten, want dat is moeilijk. Maar we willen wel een positief beeld laten zien van de Islam.’

De omroep heeft op dit moment een magere kijkcijfer van ongeveer 22 duizend kijkers per week. Echter ‘laten de kijkcijfers wel een groei zien’ aldus Van der Meer de Walcheren.  Overigens zitten bij deze kijkcijfers de herhalingen en het aantal vertoningen op internet niet bij.