Zorgen Asscher over toenemende armoede

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) maakt zich zorgen over de toenemende armoede in Nederland. Dat zei hij dinsdag op Radio 1 in een reactie op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

“Ja natuurlijk maak ik me zorgen”, zei de minister desgevraagd. Volgens hem is de armoede het gevolg van de stijging van de werkloosheid. “De werkloosheid is dramatisch hoog. We hebben enorme stijging gehad in de afgelopen jaren”, aldus Asscher.

Volgens Asscher maken ouderen vaak geen schijn van kans meer op de arbeidsmarkt als ze worden ontslagen en solliciteren veel jongeren zich ‘suf’, vaak zonder resultaat. “Dat heeft een enorm effect op het inkomen en op hun zelfvertrouwen. Wat mij betreft is de werkloosheid het grootste probleem dat wij hebben.”

De minister wees er verder op dat staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) bezig is met een programma om armoede onder kinderen aan te pakken. “We hebben met Klijnsma iemand die het zich bijzonder aantrekt”, zei Asscher daarover. Het is de bedoeling dat arme kinderen uiteindelijk toch een goede toekomst kunnen krijgen door naar een goede school te kunnen of mee te kunnen doen met sport en cultuur.

Volgend jaar is er tachtig miljoen euro extra beschikbaar voor armoedebestrijding. In de jaren daarna loopt dat bedrag op tot honderd miljoen euro per jaar.

Uit het armoederapport van SCP en CBS bleek onder meer dat de armoede onder kinderen is opgelopen tot 384 duizend in 2012. Afgemeten aan de lage-inkomensgrens hadden in totaal 664 duizend huishoudens, bijna tien procent van alle huishoudens, in 2012 kans op armoede. Het SCP en CBS verwachten over 2013 overigens een minder sterke groei en een verdere afname in 2014.

2013-12-03 10:16