Onderzoek naar controle op geheime dienst

Het kabinet moet in kaart brengen hoe de parlementaire controle op de inlichtingendiensten in andere landen is geregeld. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag steun uitgesproken voor dit voorstel van een groot deel van de oppositie.

Het kabinet moet een internationale vergelijking maken en op basis daarvan bezien hoe de controle op de AIVD en de MIVD kan worden verbeterd. Ook moet de commissie die toezicht houdt op de Nederlandse geheime diensten, de CTIVD, voortaan ‘een precies oordeel vellen’ over de rechtmatigheid van de manier waarop AIVD en MIVD aan hun informatie komen.

Naar aanleiding van het afluisterschandaal is bij veel Kamerleden onvrede ontstaan over de controle op AIVD en MIVD. Dat komt onder meer doordat minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) niets loslaat over de activiteiten van de diensten. Daarnaast ligt de CTIVD onder vuur, omdat de commissie niet onafhankelijk genoeg zou zijn.

De Tweede Kamer wil verder een brief van het kabinet met een visie op de ‘fundamentele vraagstukken’ rond het werk van de inlichtingendiensten, met name op de verhouding tussen veiligheid en het recht op privacy.

2013-12-03 16:32