Mentorproject voor allochtone jongeren

Allochtone jongeren krijgen in Amsterdam en Rotterdam extra begeleiding om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Een mentorproject in de twee steden moet de werkloosheid onder niet-westerse jongeren verkleinen. Het project van het ministerie van Sociale Zaken en de Sociaal Economische Raad (SER) wordt maandag afgetrapt in de twee steden.

Het project is in het leven geroepen omdat de werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren bijna drie keer zo hoog is als onder autochtone jongeren. Mentoren en coaches moeten de allochtone jongeren de kans geven om hun netwerk met mensen uit het bedrijfsleven te vergroten.

2013-12-09 07:53