Gemeente mag geld rekenen voor uitdraai adres

Gemeenten mogen geld rekenen voor het leveren van persoonsgegevens. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag bepaald.

Het gerechtshof in Den Bosch had het EU-hof om advies gevraagd in een zaak die door een vrouw was aangespannen. De vrouw wilde aan schuldeisers aantonen dat brieven die voor haar waren bestemd op oude adressen waren aangekomen en dat ze er daarom dus ook niet op had kunnen reageren.

Ze vroeg de gemeente om een uitdraai waaruit moest blijken dat ze inderdaad meerdere keren was verhuisd. De gemeente wilde daar 12,80 euro voor hebben en daar was de vrouw het niet mee eens. Volgens haar kan een richtlijn zo opgevat worden dat zulke gegevens gratis moeten worden verstrekt.
Het Europese Hof van Justitie stelt echter dat de richtlijn alleen bepaalt dat de kosten niet bovenmatig mogen zijn. De prijs mag niet hoger liggen dan de kostprijs van de verstrekking van die gegevens. Het is volgens het hof aan de plaatselijke rechter om na te gaan of de kosten hoger liggen dan de kostprijs.

2013-12-12 10:48