Beloftes bij vernieuwing politie niet te toetsen

Het is niet te controleren of belangrijke beloftes die zijn gedaan bij de vorming van de Nationale Politie ook worden nagekomen. Dat komt door een gebrekkige registratie, blijkt woensdag uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De inspectie ging in november vorig jaar, nog voor de 26 korpsen opgingen in tien korpsen, na hoe de politie gegevens registreert. Dat deed de inspectie bij tien korpsen die ieder bij een van de tien regionale eenheden werden ingedeeld.

Bij de vorming van de Nationale Politie sprak de politie de ambitie uit om meer zaken aan te pakken en op te lossen. De cijfers uit de politieregistratiesystemen zijn volgens de inspectie echter niet betrouwbaar genoeg om na te gaan of daadwerkelijk meer zaken worden opgelost.

Veel zaken staan namelijk geregistreerd als opgelost terwijl dat niet het geval is. Dat zou onder meer komen door het systeem. Zodra is ingevoerd dat er een verdachte in zicht is, zou het lastig zijn om de zaak alsnog als niet-opgelost te registreren. Dat moet bijvoorbeeld als een verdachte onschuldig blijkt.

Ook speelt mee dat de agenten die met het systeem moeten werken er niet goed vertrouwd mee zijn. Zij zouden er ook de meerwaarde niet van inzien omdat ze boeven vangen belangrijker vinden dan het op omslachtige wijze bijhouden van oplossingsgrafiekjes. Leidinggevenden zouden er niet genoeg op toezien dat de gegevens wel goed worden bijgehouden.

Ook op andere gebieden, zoals het aantal verdachten dat bij het OM wordt aangedragen, zouden er gebreken zijn. Zo wordt dit per regio verschillend geregistreerd. Door de vorming van de Nationale Politie moet dit worden aangepakt, maar daarmee zijn de problemen nog niet de wereld uit. Zo zouden sommige problemen niet te maken hebben met de verschillen tussen regio’s, maar met onvoldoende kennis bij de politiemensen of het niet nakomen van werkinstructies.

De problemen zijn niet nieuw. De inspectie schrijft in het rapport dat in het verleden na eerdere inspecties al afspraken zijn gemaakt om ze aan te pakken, maar dat die niet worden nagekomen.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) schrijft in een reactie dat er wordt gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de systemen. Ook verwacht hij verbeteringen doordat alle korpsen dezelfde registratiesystemen en werkprocessen krijgen.

2013-12-18 14:00