Gemeente straks net zo ver van burger als EU

Door de nieuwe taken die gemeenten krijgen dreigt de afstand tussen burger en gemeente net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie. Het kabinet moet daarom met een agenda voor de lokale en regionale democratie komen, zei directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters zaterdag in het Radio 1-programma Kamerbreed.

Putters wees erop dat veel burgers bij de EU het gevoel hebben dat het op grote afstand gebeurt en dat er weinig invloed op is uit te oefenen. “Dat is iets wat voorkomen moet worden op lokaal niveau; dat burgers het gevoel hebben er geen invloed op te hebben.”

Gemeenten worden onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. “Veel plattelandsgemeenten hebben de voorzieningen niet in huis om dat zelf te regelen en werken hiervoor dus samen met tien of zelfs vijftien andere gemeenten”, stipte Putters aan. Door zulke samenwerkingsverbanden hebben gemeenteraadsleden volgens de directeur geen invloed meer op wat daar gebeurt. Ook komt het hierdoor verder van de burger af te staan. “Daar moet een oplossing voor komen. Hier kan een commissaris van de koning een rol in spelen door met gemeenteraden te bedenken hoe raadsleden toch invloed kunnen hebben en hoe burgers toch betrokken kunnen worden. Daar ligt een braakliggend terrein.”

Het kabinet moet hier volgens Putters ook een duidelijk opvatting over hebben. “Dat moet sterker naar voren komen. Het gaat nu vooral over zorg, zekerheid en arbeid. Ik hoor te weinig wat dit vraagt van de lokale democratie.”

2013-12-28 12:48