Categories Nieuws Artikelen

Ziekenhuis moet dermatologen miljoen betalen

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven moet de vier dermatologen waar het mee overhoop lag een miljoen euro betalen. Dat heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bepaald in een arbitrageprocedure die de vier tegen hun voormalige werkgever hadden aangespannen.

De vier dermatologen kregen medio november hun ontslag aangezegd. Ze zouden op eigen houtje een praktijk voor cosmetische dermatologie in het ziekenhuis hebben opgezet.

Patiënten kregen rekeningen met daarop het logo van het ziekenhuis, maar het geld voor behandelingen ging naar de maatschap van de dermatologen. Kosten voor onder meer personeel en materiaal kwamen echter voor rekening van het ziekenhuis.

Het Scheidsgerecht heeft bepaald dat het ziekenhuis in zijn recht stond om de dermatologen te ontslaan, omdat de vier onmogelijk nog langer kunnen samenwerken. Het ziekenhuis hoeft dan ook geen schadevergoeding aan hen te betalen. Wel kunnen de dermatologen een ‘billijke’ vergoeding van een miljoen euro tegemoetzien. Het viertal had ruim negen miljoen euro geëist.

De raad van bestuur van het ziekenhuis laat weten de hoogte van de boete te betreuren. De uitspraak is bindend en dus kan het ziekenhuis niet in beroep. “Het geschil wordt beoordeeld als een onnodige escalatie van conflicten en beide partijen – ook de raad van bestuur – wordt het verwijt gemaakt dat er onvoldoende is gedaan om de situatie in de hand te houden”, zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg.

Batenburg vindt dat het Scheidsgerecht met het oordeel een ‘opvallend maatschappelijk signaal geeft’. “Medisch specialisten hebben in Nederland vandaag de dag blijkbaar een grotere scharrelruimte en genieten een hogere bescherming tegen ontslag dan iedere andere medewerker. Dat kan ik intern en extern niet uitleggen en ik wil dat zelfs niet eens proberen. Integriteit gaat boven alles”.

De advocaat van de dermatologen, Henk Stollenwerck, laat in een reactie weten dat de mogelijkheid om de relatie tussen het ziekenhuis en zijn cliënten te herstellen er wel degelijk was. “Het Scheidsgerecht zag perspectief en de dermatologen ook. Het ziekenhuis wilde per se geen herstel. Die halsstarrige houding kost ze nu een miljoen euro plus rente en kosten”.

De dermatologen vinden die vergoeding volgens Stollenwerck overigens te laag. “Daarom volgt nu een procedure tegen bestuursvoorzitter Batenburg persoonlijk wegens beschuldigingen van fraude en niet integer handelen. In die zaak zullen wij onder meer een schadevergoeding van hem eisen wegens aantasting van de eer en goede naam van mijn cliënten.”

Het ziekenhuis geeft vrijdag om 13.00 uur een persconferentie over de zaak.

2014-01-03 11:10